HOME        |        ABOUT US         |       OFFICE STAFF       |         TAHSILDAR        |        CONTACT US         |       GALLERY
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ನೌಕರರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು:
ಕ್ರ. ಸಂ.    ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಯುತರುಗಳಾದ:               ಪದನಾಮ                       ದೂರವಾಣಿ/ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್
01    ನಾಗರಾಜ್ ಆರ್ ಸಿಂಗ್ರೇರ್., ಕ.ಆ.ಸೇ.      ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ         
02                                             ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೇಣಿ-2  
03    ಪ್ರಸಾದಿನಿ ಕೆ.                            ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ         
                                                 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು    
04    ವಿನೋದ ಸ್ಟೀವನ್                       ಪ್ರ.ದ.ಸ.               
05    ಕೆ.ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣ                              ಪ್ರ.ದ.ಸ.             
06    ಆಕಾಶ ಪಿ.                                ಪ್ರ.ದ.ಸ.               
07    ನಿರ್ಮಲ  ಎಸ್.                           ಪ್ರ.ದ.ಸ.              
08    ಟಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ (ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ)    ಪ್ರ.ದ.ಸ.               
09    ಮಮತಾ ಜಿ.ಶರ್ಮಾ(ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ) ಪ್ರ.ದ.ಸ.             
10    ಪ್ರದೀಪ್ (ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ)            ದ್ವಿ.ದ.ಸ.               
11    ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಬಿ.ಎಸ್.                    ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ         
12    ರೂಪಾ ಹೆಚ್.ಎಂ. (ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ)   ಭೂ ಮಾಪಕರು       
13    ಲೋಹಿತ್ ಟಿ.ಹೆಚ್.                         ಭೂ ಮಾಪಕರು         
14    ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.                  ಭೂ ಮಾಪಕರು         

HOME        |        ABOUT US         |       OFFICE STAFF       |         TAHSILDAR        |        CONTACT US         |       GALLERY
Design & Maintained by Invance InfoTech, SHIMOGA
Copyright 2017 www.acsagar.in. All rights reserved
9480760602

8095303004

8762732085
8722423787
9742386444
9739275666
9449028962
9481935645
9980203014
9449080160
9743190764
9449319047
9986160426